Cmentarz żydowski istniał od XVIII w. W okresie międzywojennym był ogrodzony. Podczas II wojny światowej nagrobkami wybrukowano ulicę obok posterunku niemieckiej żandarmerii przy rynku. Cmentarz zlokalizowany jest poza zwartą zabudową miejscowości, na terenie dzielnicy Ludwików. Obiekt figuruje w ewidencji gruntów jako działka nr 353 o powierzchni 0,4336 ha. Teren porośnięty; nie jest oznakowany. Do dziś na cmentarzu nie zachowały się fragmenty nagrobków.[1.1]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 55-56; Maciągowski Marek, Kotlicki Yaacov , Sztetl Łopuszno – pamięć przetrwała, Kielce 2004, s. 141.