II Gimnazjum Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi znajdowało się pod adresem ul. Magistracka 16. Miało charakter humanistyczny. W 1926 r. prowadziło 12 klas w systemie 8 klas zasadniczych i 3 klas wstępnych, łącznie z 372 uczniami. Posiadało niepełne prawa gimnazjum państwowego. Szkoła powstała w 1921 r. wskutek wydzielenia z Gimnazjum I Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi. Liczba chętnych do nauki była tak duża, że zdecydowano się powołać samodzielny zakład z własnym gronem nauczycielskim i odrębnym kierownictwem. Początkowo powstały cztery klasy, potem co rok otwierano jedną klasę o stopień wyższą. Pierwszym dyrektorem od września 1921 r. do marca 1923 r. był Michał Brandstatter, następnie Dawid Saul Rieger. „Ciało pedagogiczne” w 1926 r.:

 • Anisfeld Wolf Mandel (ur. 1892) – matematyka, fizyka, propedeutyka filozofii;
 • Berger Benedykt (ur. 1898) – język polski, język francuski, język hebrajski;
 • Braude Markus (ur. 1869) – kurator naukowy, nauki judaistyczne;
 • Brawerman Jonas (ur. 1899) – nauki judaistyczne;
 • Eck Natan (ur. 1895) – nauki judaistyczne;
 • Fajwiszis Izrael (ur. 1887) – śpiew;
 • Freilich Mojzesz Eljasz (ur. 1893) – historia, język łaciński;
 • Friedman Filip (ur. 1901) – historia, geografia, język niemiecki;
 • Gleicher-Strauchowa Perła (ur. 1886) – język polski, język niemiecki;
 • Guterman Lola (ur. 1906) – sekretariat;
 • Holzberger Zofia (ur. 1898) – język francuski;
 • Kahane Chaim (ur. 1890) – rysunki, kaligrafia, prace ręczne;
 • Karelic Ilja (ur. 1876) – nauki judaistyczne;
 • Kranzler Fryderyk (ur. 1901) – język polski, historia;
 • Kulik Jakub (ur. 1880) – nauki judaistyczne;
 • Mahler Adolf (ur. 1898) – sekretariat;
 • Margolis Izrael (ur. 1859) – lekarz szkolny;
 • Reichert Ida (ur. 1868) – język niemiecki;
 • Rieger Dawid Saul (ur. 1893) – historia, geografia;
 • Riegerowa Elżbieta (ur. 1894) – matematyka, fizyka;
 • Seide Hersz (ur. 1894) – gimnastyka;
 • Sonnenschein Abraham Cwi (ur. 1898) – przyroda, geografia, język niemiecki;
 • Sydrański Benjamin (ur. 1887) – matematyka, kaligrafia;

Bibliografia

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 184.
Drukuj