Gimnazjum Towarzystwa Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów w Łodzi mieściło się pod adresem ul. Pomorska 48-50. W międzywojniu szczyciło się już długą jak na placówkę żydowską historią, bo powstało jeszcze w 1890 r., jako szkoła powszechna, kładąca zarazem nacisk na praktyczne zajęcia techniczne; mieściło się w gmachu ufundowanym przez Zygmunta i Bertę Jarosińskich. W tej formule działała do 1907 r., następnie została podzielona sześcioklasową szkołę wydziałową (ogólnokształcącą) oraz szkołę rzemieślniczą. W 1919 r. pierwsza z nich została przekształcona w ośmioklasowe gimnazjum typu matematyczno-przyrodnicze. W roku szkolnym 1924/1925 rozpoczęto proces przekształcenia na typ humanistyczny, przyjmując już nowe roczniki do profilu humanistycznego. W 1926 r. miało osiem klas ze 180 uczniami; posiadało niepełne prawa gimnazjum państwowego z zastrzeżeniem. Personel w 1926 r.:

 • Apisdorf Fryderyka (ur.1902) – język polski, język niemiecki, propedeutyka filozofii;
 • Bafin Jakub (ur.1897) – przyroda, geografia;
 • Bergman S. – lekarz szkolny;
 • Dargużański Maurycy (ur.1872) – śpiew;
 • Fruchter Bronisław (ur.1893) – język polski, gimnastyka;
 • Gec Abraham (ur.1864) – religia, nauki judaistyczne;
 • Gelbart Natan (ur.1899) – matematyka, fizyka, chemia;
 • Hartzylber Dorota (ur.1902) – nauczycielka I klasy;
 • Lehrfeld Perec (ur.1893) – historia, niemiecki;
 • Lilkier Lejzer (ur.1894) – historia, geografia, łacina;
 • Lula Fajwel (ur.1901) – religia, nauki judaistyczne;
 • Szwajcer Abraham (ur.1866) – dyrektor;
 • Szwajcer Cecylia (ur.1900) – sekretariat;
 • Szwajcer Maurycy (ur.1888) – matematyka, fizyka;
 • Szwajcer Stanisław (ur.1872) – rysunki, kaligrafia.

Bibliografia

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 185.
Drukuj