Gimnazjum żeńskie Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi zostało założone w 1916 r. z inicjatywy dr. Markusa Braudego. Początkowo posiadało tylko klasy wstępne oraz I–III; stopniowo uruchamiano klasy wyższe. W 1922 r. przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości. Do kwietnia 1923 r. dyrektorem był Zygmunt Bromberg, następnie objął je Michał Brandstätter, profesor państwowego gimnazjum im. Mikołaja Kopernika we Lwowie.

W 1926 r. szkoła mieściła się pod adresem ul. Piramowicza 7. Była aż 14 klas (w systemie ośmioklasowym), z 395 uczennicami łącznie. Szkoła posiadała niepełne prawa gimnazjum państwowego. Nauczyciele w roku 1926:

 • Brandstätter Michał (ur. 1882) – dyrektor;
 • Braude Markus, dr (ur. 1869);
 • Braudowa Natalia (ur. 1886) – język polski, prace ręczne;
 • Ellenberg Zygmunt (ur. 1896) – historia;
 • Fajwiszis Izrael (ur. 1887) – śpiew;
 • Frost Majer (ur. 1881) – matematyka, propedeutyka filozofii;
 • Goldwert Kamila (ur. 1893) – język polski, śpiew;
 • Hirszman Jadwiga – sekretariat;
 • Jankielowski Aron (ur. 1870) – nauki judaistyczne;
 • Jarblum Berta (ur. 1880) – język niemiecki;
 • Kopelański Szymon (ur. 1884) – nauki judaistyczne;
 • Margolis Izrael (ur. 1859) – lekarz szkolny;
 • Margulies Maria (ur. 1895) – łacina;
 • Mowszowicz Mina (ur. 1895) – sekretariat;
 • Ormian Henryk Józef (ur. 1901) – nauki judaistyczne, propedeutyka filozofii;
 • Pines Roman (ur. 1885) – matematyka, fizyka;
 • Rosen Mina (ur. 1893) – język polski, język niemiecki;
 • Rozencwajg Chil (ur. 1894) – nauki judaistyczne;
 • Samet Gizela (ur. 1893) – przyroda;
 • Segal Alter (ur. 1895) – gimnastyka;
 • Sołowiejczyk Lora (ur. 1896) – rysunki;
 • Teitelbaum Albert (ur. 1899) – język polski, geografia;
 • Worobiejczykow Małka (ur. 1882) – prace ręczne.

Bibliografia

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 190–191.
Drukuj