Bank Kupiecko-Kredytowy Spółdzielczy w Łodzi, Spółdzielnia z o. o., powstał w 1928 roku. Jego siedziba znajdowała się przy ul. Piotrkowskiej 29. W 1937 r. radę nadzorczą tworzyli: Aleksander Gutman (prezes), Ch. M. Pik, J. L. Mincberg, A. B. Zajbert. W składzie zarządu znajdowali się: A. M. Kapłan (prezes), M. Wojdysławski (wiceprezes), U. Mendelson, A. Cytryn, I. M. Zduński. Dyrektorami byli Julian Abramowicz i Ch. Grylak. Bank należał do największych tego typu w Polsce. W 1935 r. udzielono członkom kredytu na sumę 16 milionów zł, obrót roczny wyniósł 245 milionów zł, załatwiono inkas 174 139 sztuk. W 1937 r. kapitał zakładowy wynosił 310 tys. zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 778.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj