Synagoga Reicherów przy ul Południowej 28 (obecnie ul. Rewolucji 1905 r.) to obecnie jedyna funkcjonująca synagoga w Łodzi. Synagoga powstała w 1902 r.  z inicjatywy Wolfa Reichera w piętrowym budynku tylnej oficyny. Pomieszczenia wcześniej wykorzystywane na kantor zostały zaadaptowane do celów sakralnych. Na parterze powstała sala męska z 8 oknami, na piętrze zaś wydzielono przestrzeń na salę dla kobiet z 10 oknami[1.1]. Pierwotnie w oknach synagogi widniały witraże z gwiazdą Dawida.

Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli bogate wyposażenie bożnicy i zamienili budynek w skład soli. Po zakończeniu działań wojennych synagoga była używana przez łódzką gminę żydowską, jednak z powodu braku prac remontowych budynek popadał w ruinę. W lipcu 1988 r. Fundacja Rodziny Nissenbaumów wraz z Kongregacją Wyznania Mojżeszowego w Łodzi rozpoczęły remont budynku synagogi. Przeprowadzono osuszanie murów, zaizolowano fundamenty. Na koniec pomalowano elewację i wnętrze. W grudniu 1988 r. w synagodze wybuchł pożar, który zatrzymał wszystkie prace renowacyjne. W styczniu 1989 r. do prac remontowych włączyła się Fundacja Laudera, która zakończyła prace do września tego samego roku. Obecnie budynek służy wiernym jako synagoga.

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Walicki J., Synagogi i domy modlitwy w Łodzi, Łódź 2000, s. 6.