Ulica Solna była prywatną ulicą, którą wytyczył Samuel Jechezkiel Saltzman na swoich działkach leżących poza rewirem. Zgodę na stworzenie tej ulicy wydał w 1863 r. gubernator. Początkowo ulica nazywała się Saltzmańska, później nazwę zmieniono na Solną.

Przy ulicy stało kilka domów. Podobno przed II wojną światową w każdym z budynków mieścił się cheder. Pod numerem 1 Saltzman utworzył pierwszy w Łodzi sztybel dla chasydów z Izbicy. W latach 60. XIX w. do domu przy ul. Solnej przeniesiona została Powszechna Szkoła Elementarna nr 1, która wcześniej mieściła sie przy ul. Jakuba. Opiekę nad szkołą sprawował Herman Konstadt. Wybudował salę gimnastyczną i przez wiele lat opłacał nauczyciela gimnastyki oraz śpiewu.

Drukuj