W zbiorach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajdują się 4 monety podarowane przez Alinę Margolis-Edelman (żonę Marka Edelmana).

Drukuj