Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
ul. Pomorska 18
90-202 Łódź
tel./faks +48 42 632 04 27, +48 42 633 51 56
www.jewishlodz.org.pl

Fundacja Ronalda S. Laudera w Łodzi
ul. Narutowicza 24
90-135 Łódź
tel. +48 501 271721
faks +48 42 630 14 50
www.lauder.lodz.pl

Archiwum Państwowe w Łodzi
pl. Wolności 1
91-415 Łódź
tel. +48 42 632 62 01
www.lodz.ap.gov.pl

Drukuj