Rok Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1772 625
1792 1429 116 8,12%
1812 1180
1816 215 ok. 21%
1819 1297 246 18,97%
1834 2500 480 19,2%
1867 4020 532 13,23%
1871 4128 523 12,4%
1875 4515 495 10,96%
1880 4857 453 9,33%
1885 4723 417 8,83%
1890 4593 338 7,36%
1892 4593
1895 277
1910 4451 211 4,74%
1921 4635 17–26 0,37–0,56%
1923 10
1926 5600
1927 4692
1929 5249 -
1931 5570 38 0,68%
1937 5990 19 0,32%
1939 6000
2006 9328    

Źródła:

  • Chamot M., Gmina wyznaniowa żydowska w Brodnicy w latach 1920–1939, w: Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. J. Sziling, Toruń 1995, s. 98;
  • Falkowski J., Ziemia lubawska, Toruń 2006, ss. 333, 336, tab. 7, 8
  • Korecki A., Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939), [w:] Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie 1992, s. 159, tab. 2, 3;
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Löbau/Neumark in Westpreußen [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/dan_loebau.html [dostęp: 09.06.2014];
  • Sziling J., Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939 (Liczebność i rozmieszczenie), [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, aneks 1.
Drukuj