Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1742 ok. 700    
1845 1 504 20 1,33%
1849   28  
1871 2 095 44 2,1%
1880 2 229 80 3,6%
1885 2 362    
1890 2 589    
1907   82  
1910 3 514    
1913   74  
1925   59  
1933 3 991 36 0.9%
1937   30  
1939 3 977    
1969 4 666    
1995 5 961    
2008 5 812    
Drukuj