Judaika dotyczące Łomży w instytucjach kultury i nauki w Polsce i Izraelu:

  • Fundacja Shalom w Warszawie – fotokopie fotografii sprzed I wojny światowej przedstawiające synagogę w Łomży, a także barwne fotografie z 1994 r. przedstawiające łomżyński kirkut;
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie – fotografie barwne nowego kirkutu w Łomży wykonane przez Jana Jagielskiego w 1997 r. oraz współczesne fotografie barwne starego kirkutu w Łomży wykonane przez Piotra Rytkę-Zandberga; fotokopie fotografii z okresu międzywojennego przedstawiające synagogę w Łomży; fotografie Altera Kacyzne, m.in. portret szlifierza Chonego Szlajfera; portret grupowy łomżyńskich tragarzy przed lokalem związkowym z lat 30. XX w.; fotografia z okresu I wojny światowej przedstawiająca grupę Żydów na rynku w Łomży;
  • Yad Vashem: fotokopie fotografii z połowy lat 60. XX w. przedstawiających nagrobki na kirkutach w Łomży, fotografie przedstawiające najprawdopodobniej mieszkańców łomżyńskiego getta;
  • Biblioteka Narodowa w Warszawie: dokumenty dotyczące życia społeczno-politycznego i kulturalnego, m.in. kolekcja druków zawierająca plakaty i afisze z lat 20. i 30. XX w. (teczka: Żydzi. Łomża Afisz 1918–39).

 

Drukuj