• Głowacki H., Dzieje Leśnicy w epoce feudalnej, [w:] Szkice z dziejów Leśnicy, red. F. Hawranek, Opole 1977.
  • Łabęccy H. i Z., Cmentarz żydowski w Leśnicy (województwo opolskie). Studium konserwatorskie rozszerzone, Bytom 1990.
  • Senft S., Tomczyk D., Podczas II wojny światowej, [w:] Szkice z dziejów Leśnicy, red. F. Hawranek, Opole 1977.
  • Woronczak J., Żydzi w Leśnicy, [w:] A. Lipnicki, Osiem wieków ziemi leśnickiej, Wrocław 2002.
  • Wokół Góry Świętej Anny. Krótka monografia gminy Leśnicy, Leśnica 2005.
  • Borkowski M., Kirmiel A., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
  • Dziewulski W., Leśnica w okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu [w:] Szkice z dziejów Leśnicy, red. F. Hawranek, Opole 1977.
Drukuj