Rok Liczba ludności ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1672 1
1772/1773 417 0
1789 802
1827 230
1867 3541
1875 3734
1880 3820
1890 3746 359 9,58%
1892 3648
1910 4003
1921 3325
1930 3987 69 1,73%
1931 4541 80 1,76%
1938 4671 - 1,50%
1939 4800
2012 8217

Źródła:

  • Falkowski J., Ziemia lubawska, Toruń 2006, ss. 336, 433, 436, tab. 7, 10;
  • Klemens E., Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1976, ss. 24, 29–30, 51, 71;
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Strasburg in Westpreussen [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/dan_strasburg.html|http://www.verwaltungsgeschichte.de/dan_strasburg.html [dostęp: 10.06.2014];
  • Sziling J., Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939 (Liczebność i rozmieszczenie), [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, aneks 1.
Drukuj