• Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007.
  • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Chamot M., Gmina wyznaniowa żydowska w Brodnicy w latach 1920–1939, [w:] Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. J. Sziling, Toruń 1995.
  • Falkowski J., Ziemia lubawska, Toruń 2006.
  • Klemens E., Lidzbark Welski. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1976.
  • Sziling J., Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939 (Liczebność i rozmieszczenie), [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991.
Drukuj