• Mielnik, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life before and during The Holocaust, t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001.
  • Rąkowski G., Polska egzotyczna, Pruszków 1994.
  • Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992.
Drukuj