Cmentarz żydowski w Miliczu mieści się w dzielnicy Karłów, niedaleko cmentarza komunalnego przy ul. Dojazdowej. Powstał w 1818 roku[1.1]. Ma powierzchnię 0,12 ha. Wraz z rozpoczęciem wojny cmentarz ten stał się własnością Zrzeszenia Żydów w Niemczech (przymusowego związku dla Żydów w Niemczech, który to w latach 40. XX w. przejął nieruchomości gmin synagogalnych). W 1940 r. cmentarz został sprzedany osobie prywatnej za 1000 RM. Kwotę tą właściciel zarobił na sprzedaży granitowych lub marmurowych elementów nagrobków oraz kamieni cmentarnych właśnie z zakupionego kirkutu. Taka sytuacja była nie do przyjęcia dla burmistrza miasta oraz landratu, które to organy chciały, aby nekropolia stała się własnością gminy miejskiej. Umowa z prywatnym właścicielem została podważona i ostatecznie, przy wsparciu Kreisleitera NSDAP z Milicza, unieważniona. Cmentarz sprzedano ponownie miastu w dniu 24.11.1944 r. za sumę 630 RM. Poprzedni prywatny właściciel miał otrzymać od miasta zwrot wcześniej uiszczonej zapłaty[1.2]. Obecnie jest zdewastowany, a na jego obszarze stoją domy mieszkalne.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku w XIIIXVIII wieku, Wrocław 1996, s. 61.
  • [1.2] Połomski F., Zawłaszczenie i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej na Śląsku. Ze studiów nad prawem własności w III Rzeszy, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” 1987, t. 11, s. 319.