Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1808 1087 82 7,5
1820 1215 291 24
1827 1233 364 29,5
1855   741  
1857 1658 727 43,8
1862 1788 756 42,3
1921 1872 912 48,7
2012 3125    

Źródła:

  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, Warszawa 2012.
  • Myszyniec, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector , G. Wigoder, t. 2, Nowy Jork 2001, s. 864.
  • Myszyniec, [w:] Miasta polskie w tysiącleciu, red. S. Andrzejewski i in., t. 2, Wrocław 1967, ss. 487–488.
  • Myszeniec, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6: Malczyce–Netreba, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, s. 839.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005, s. 65.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX: studjum statystyczne, Warszawa 1930, s. 67.
Drukuj