Cmentarz żydowski w Myszyńcu powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Obiekt był wzmiankowany w piśmie Rządu Gubernialnego Płockiego z 19/31 października 1855 r.: „Mieszkańcy Starozakonni Myszyńca (....) wystawili własnym kosztem w miejscu bóżnicę, przyszkółek i łaźnię, urządzili cmentarz”[1.1].

Cmentarz założono po wschodniej stronie drogi do Pełt, obecnej ul. Most Kopański, około 1,2 km na północny zachód od rynku. Przed 1939 r. ogrodzony był drewnianym płotem. Przy wejściu znajdował się dwuizbowy budynek drewniany. W jednej z izb mieszkał dozorca z rodziną, druga służyła prawdopodobnie jako dom przedpogrzebowy.

Podczas okupacji niemieckiej w okresie drugiej wojny światowej rozpoczął się proces niszczenia obiektu, który trwał także po 1945 roku. Jeszcze w latach 60. XX w. istniało tu przynajmniej kilkadziesiąt nagrobków. Dalsze zniszczenia stanowiły następstwo wydobywania piachu.

W 2016 r., dzięki wsparciu finansowemu Aharona Shachala, potomka myszynieckich Żydów, na skraju nekropolii stanął skalny blok-pomnik z tablicą z gwiazdą Dawida i napisem ku czci dawnych żydowskich mieszkańców Myszyńca. W realizacji uczestniczyła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Uroczystość odsłonięcia i rededykacji cmentarza odbyła się we wrześniu 2016 roku.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Mironczuk J., Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu Powstania Styczniowego, „Zeszyty Naukowe OTN” 2007, nr 21, s. 69.