• Miedzna [online] http://www.ciekawepodlasie.pl/powiaty_gminy/1/W%C4%99growski/Miedzna/ [dostęp: 05.03.2012].
  • Miedzna [online] http://www.polin.org.pl/cities/285/info/ [dostęp: 21.02.2013].
  • Miedzna, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6: Malczyce–Netreba, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885.
  • Miedzna, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2: K–Sered, Nowy Jork 2001.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX: studjum statystyczne, Warszawa 1930.
Drukuj