Pierwotnie gród, później wzniesiono tu zamek, przebudowany w 1542 r. przez starostę przemyskiego J. Kmitę (nie zachowany); w XIV w. powstała osada oraz folwark królewski, często odwiedzany przez Władysława II Jagiełłę; 1772–1918 w zaborze austriackim; w czasie powstania styczniowego 1863–64, z punktu zbornego w Medyce wyruszyły do walki oddziały M. Borelowskiego; w XIX w. rozwój Medyki dzięki właścicielowi, J.G. Pawlikowskiemu, który założył tu w 1831 r. pierwszą w Galicji szkołę ogrodniczą, zbudował pałac, otoczył go rozległym parkiem, założył ogród; w pałacu zgromadził bogaty księgozbiór i kolekcję dzieł sztuki, przekazane w 1921 r. Ossolineum. Drewniany kościół parafialny Św.Św. Piotra i Pawła (1607–08, rozbudowa 1850) i dzwonnica (1607–08); oficyna dworska, tzw. dom gościnny (1898), park krajobrazowy (XVIII w., przekształcony lata 30. XX w., Pawlikowski). W pobliskiej wsi Siedliska stanowisko przyrody Skarpa Jaksmanicka (kolonia lęgowa rzadkiego gatunku ptaka — żołny) oraz pozostałości poaustriackich fortów należących do Twierdzy Przemyśl.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj