Żydzi pojawili się w Medyce podobno już w pierwszej połowie XV w. W 1785 r. mieszkało ich we wsi zaledwie 59. Żydzi medyccy należeli do kahału przemyskiego. W 1835 r. w miejscowej parafii rzymskokatolickiej mieszkało ich 125. W 1917 r. we wsi żyło 150 Żydów, w 1921 r. zaś – 138 na 2706 mieszkańców ogółem.

Tutejszą synagogę zbudowano na początku lat 20. XX w. W okresie międzywojennym w Medyce mieszkało ok. 35 rodzin żydowskich.

Tragicznie w historii wsi zapisał się 15 października 1939 r. Wówczas to hitlerowcy zamordowali w Medyce ok. 500 Żydów z Przemyśla. Latem 1942 r. Niemcy utworzyli dla Żydów getto, którego pilnowała policja ukraińska. W sierpniu 1942 r. zamordowali ok. 70 Żydów z okolicznych wsi: Torki, Stubno i Szechynie. W styczniu 1943 r. młodych i zdrowych Żydów wywieziono do niezidentyfikowanego obozu pracy. W sierpniu 1943 r. hitlerowcy rozstrzelali i pogrzebali w dworskim parku pozostałą grupę – około 80 osób. 

Drukuj