W XIV w. wieś, prawa miejskie przed 1397; miasto pryw. o charakterze rzem.-handl.; w XVI i na pocz. XVII w. jeden z ośrodków luteranizmu w Wielkopolsce (synody); od pocz. XVII w. rozwój sukiennictwa i płóciennictwa; 1793–1919 w zaborze prus. (1807–15 w Księstwie Warsz.); 30 IV 1848 zwycięska bitwa powstańców wielkopol. pod dowództwem L. Mierosławskiego i F. Białoskórskiego z wojskiem prus.; w 2. poł. XIX w. rozwój drobnego przemysłu; od 1875 połączenie kol.; udział mieszkańców w powstaniu wielkopol. 1918–19; w okresie międzywojennym miasto handl.-usługowe; w czasie okupacji niem. 1939–45 wcielone do III Rzeszy, część ludności wysiedlona do GG.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj