• Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Bitowt R., Nekropolie Mrągowa, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 1999, t. 1.
 • Bitowt r., Materiały o przeszłości Mrągowa i ziemi mrągowskiej, Mrągowo 1999.
 • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Kossert A., Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa 2004.
 • Marczuk W., Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej pocztówce, [bmw] 2002.
 • Marczuk W., Mrągowo dawniej i dziś, [bmw] 2003.
 • Marczuk W., Mrągowo i dawny powiat na starej widokówce, Mrągowo 2007.
 • Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995.
 • Unsere masurische Heimat, red. K. Templin, Sensburg 1918.
 • Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Łódź  Kraków 2009.
 • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.

 

Drukuj