Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1843   24  
1877 2280    
1880 2192    
1890 2327 75 3,2
1895   92  
1933 2668    
1939 2631 0  
2012 3944    

Źródła:

  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012, s. 99 – dane za rok 2012.
  • Mikołajki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 1885, s. 400 – dane za lata 1877, 1880.
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990. Sensburg [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/sensburg|http://www.verwaltungsgeschichte.de/sensburg [dostęp: 30.07.2014] – dane za lata 1890, 1933, 1939.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, t. 7, 2002, s. 105 – dane za lata 1895, 1939;
  • Jehle M. (red.), Die Juden und die jüdischen Gemeinden Preußens in amtlichen Enquêten des Vormärz, München 1998, s. 757.
Drukuj