• Heppner Aron, Herzberg Iaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1904–1908.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918–1942, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów, pod red. D. Karczewskiego, Strzelno 2007.
  • Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, pod red. Czesława Łuczaka i Wiesława Szulca, t. 1–3, Poznań 1988–1995.
  • Warschauer Adolf, Historya miasta Mogilna, Poznań 1898.
Drukuj