• Modrzejów [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, B. Chlebowski, t. VI, Warszawa 1885, s. 573.
  • M.S. Geshuri, Book of Sosnowiec and the surrounding region in Zaglebie, t. I, Tel Aviv 1973.
  • K. Urbański, Powstanie, rozwój i zagłada gminy żydowskiej w Modrzejowie, Kielce 1998.
  • Sosnowiec – monografia miasta, Katowice 1977.
  • J. Ziółkowski, Sosnowiec – drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Katowice 1960.
  • W. Firek, Opis techniczny studiów zagospodarowania Sosnowca, 1949.
  • R. Krzysztofik, Dawna granica państwowa jako czynnik miastotwórczy na terenie Sosnowca [w:] Granice – obszary przygraniczne – euroregiony, red. J. Runge, Katowice 2003.
  • Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, red. B. Ciepiela, M. Sromek,  Będzin 2009.
Drukuj