Pierwsze wzmianki o wsi Mrowisko położonej nad rzeką Czarną Przemszą pochodzą z 1650 r.

W 1706 r. za zgodą króla Augusta II Mocnego zmieniono nazwę wioski na Modrzewo, od nazwiska właścicieli wsi. Równocześnie Modrzejów otrzymał prawa miejskie. W 1711 r. zaczęto używać obecnej nazwy miasta – Modrzejów. Od 1795 r. miasto znajdowało się w zaborze pruskim, od 1807 r. – w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. – w Królestwie Polskim.

Jak wspomina pisarka i dziennikarka Anna Ćwiakowska – urodzona w Modrzejowie – miasto leżało w XIX w. w tzw. Trójkącie Trzech Cesarzy, dlatego wśród ludności krążyło powiedzenie: "Jak kogut zapieje w Modrzejowie, to go słychać w trzech cesarstwach". W 1870 r. władze carskie odebrały miastu prawa miejskie.

W 1915 r. Modrzejów przyłączono jako dzielnicę do Sosnowca.

Drukuj