• Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Dąbrowski Radosław, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 19181939, Lublin 1992.
 • Hurbana u-gevurata shel ha-ayara Markuszow, Tel Aviv 1955.
 • Łowczak Sławomir, Burzliwa historia Markuszowa, Markuszów 2001.
 • Markuszew [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1885, t. VI, s. 133.
 • Markuszow [w:] Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim le-min hivasdam ve-`ad le-ahar Sho'at Milhemet ha-`olam ha-sheniyah, ed. by A. Wein, Jerusalem 1999, vol. 7, s. 315-317.
 • Markuszow [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, vol. 2, New York 2001, s. 797.
 • Przesmycka Elżbieta, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
 • Sygowski P., Markuszów, nowy cmentarz żydowski, Lublin 1992 (maszynopis).
 • Teodorowicz-Czerpińska J., Markuszów. Studium historyczno-urbanistyczne, Lublin 1984 (maszynopis).
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
Drukuj