Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1820 1985    
1880 2455 386 15,7
1881 2455 267 10,8
1890 2600 431  
1900 2549 482  
1921 3134 675 21,5
2013 18 383    

Źródła:

  • Myslenice, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 863 – dane za rok 1880.
  • Myślenice, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, s. 828 i nast. – dane za lata 1820, 1881.
  • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 12: Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, Warszawa 1925 – dane za rok 1921.
Drukuj