Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1808 910 137 15,0
1827 2230 792 35,5
1857 3290 1650 50,2
1860 3838 1720 44,8
1883 6989 3504 50,0
1893 10 624 4992 47,0
1910 15 702 7017 44,7
1921 17 003 5923 34,8
1931 19 609 6143 31,5
2012 30 957    

Źródła:

  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2012 [online] http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_30062012.pdf [dostęp: 20.08.2014].
  • Mława, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, s. 528.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005.

 

Drukuj