Mławski oddział Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego „Bund” powstał w 1906 roku. W 1919 r. skupiał 90 osób. Do powiązanych z Bundem Powszechnego Związku Zawodowego Robotników i Klubu Robotniczego im. Grossera należało odpowiednio 200 i 260 osób. Na listę Bundu w wyborach samorządowych w 1919 r. oddano 884 głosy. Ugrupowanie wprowadziło do Rady Miejskiej 1 radnego[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005, ss. 274–275; Mlawa, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 833.