Gołąb-Grynberg Ala

Ala Gołąb-Grynberg - Dane osobowe
Data urodzenia: 22 czerwca 1904
Miejsce urodzenia: Mława
Data śmierci: 1943
Zawód: pielęgniarka
Powiązane miejscowości: Warszawa

Gołąb-Grynberg Ala, właśc. Gołomb Sara (22.06.1904, Mława – 1943, Poniatowa) – pielęgniarka, współpracowniczka Ireny Sendlerowej. 

Jej ojcem był Moszek Gołomb, nauczyciel, m.in. uczył religii wyznania mojżeszowego na pensji Antoniny Mrozowskiej i Szkole Handlowej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stansława Wyspiańskiego)[1.1]. Matka to Ruchla Gołomb z domu Skowron, która założyła i prowadziła żydowskie koło teatralne[1.2]. Ala miała czworo młodszego rodzeństwa: Samuela, Elenę (którą nazywano Basią) i Emanuela.

Uczyła się w szkole dla dziewcząt Antoniny Mrozowskiej (polska szkoła, w której mogły uczyć się dziewczynki z żydowskich rodzin), działała w „Skaucie”, potem w Ha-Szomer ha-Cair. Po ukończeniu szkoły w 1922 r. wyjechała z Mławy i rozpoczęła naukę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po roku nauki, w 1923 r., podjęła naukę w Szkole Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnym na Czystem (szkoła ta została założona w lipcu 1923 r.).

Po ukończeniu szkoły i złożeniu egzaminu państwowego w 1927 r. zaczęła pracować na oddziale położniczym w Szpitalu Starozakonnym na Czystem. W tym czasie ukończyła też Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od tego momentu swoją pracę zawodową połączyła z pracą społeczną. Organizowała opiekę społeczną w poradni szkolnej przy Towarzystwie „Przyjaciele Dzieci”, opublikowała wiele prac na temat warunków higieniczno-sanitarnych wśród społeczności żydowskiej m.in. w „Naszym Przeglądzie”. Załozyła też „Ligę dla młodych matek”. Była to poradnia, której celem było przygotowanie przyszłych matek do opieki nad niemowlętami, opiekowania się dzieckiem i jego wychowania. Jej działalność spotkała się z zainteresowaniem Janusza Korczaka, który zapraszał ją na swoje wykłady w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.

Gdy wybuchła II wojna, a Niemcy utworzyli w Warszawie getto, Ala Gołąb-Grynberg nadal pracowała w szpitalu oraz kierowała pracą pielęgniarek w getcie. Została naczelną pielęgniarką przy Wydziale Zdrowia Gminy. Kierowała Kołem Młodzieżowym przy ul. Smoczej 9. Tu organizowała tajne szkolenia sanitarne dla dziewcząt i chłopców. Utworzyła też grafik, według którego uczestnicy kursów mogli odbywać praktyki w placówkach służby zdrowia. Wraz z kuzynką Wierą Gran ratowała dzieci z getta, wspólpracowała z Ireną Sendlerową. Z narażeniem życia ratowała dzieci z Umschlagplatzu.

Oddała własne dziecko przyjaciołom po „stronie aryjskiej”, sama także posiadała już „aryjskie papiery”. Na własne życzenie pozostała jednak w zamkniętej dzielnicy żydowskiej, mając pod swoją opieką sieroty, których nie chciała opuścić. Ostatecznie napisała do przyjaciółki: „Oddaję ci moje dziecko w opiekę, wychowaj je jak swoje”; rozdała innym swoje dokumenty. W czasie powstania w getcie została wywieziona z Gęsiej 4/6. Zginęła w obozie w Poniatowej, gdzie również pomagała dzieciom.

Mąż Ali Gołąb-Grynberg zginął w partyzantce. Córka przeżyła wojnę, a dwa lata po jej zakończeniu została zabrana przez rodzinę do Kanady.

Bibliografia

  • Jakubowski K., Menora, „Wspólnota” 1999, nr 45 (504), s. 29.
  • Księga pamięci Żydów mławskich, Mława 2016.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wyspiańczycy. 95 lat Gimnazjum i Liceum im. S. Wyspiańskiego w Mławie, Mława 2002.
  • [1.2] Akt urodzenia z roku 1904. Akta stanu cywilnego wyznania mojzeszowego w Mławie. Archiwum Państwowe m.st Warszawy, oddział w Mławie.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.