Zamordowani przez Niemców 18.04.1942 r.:

 • Bojman Mojżesz,
 • Cymerman Dawid,
 • Ickowicz Abram,
 • Lipski Kalman[1.1].

4.06.1942 r. Niemcy powiesili 15 osób pochodzenia żydowskiego. Byli to policjanci żydowscy:

 • Baumgold Hersz, ur. 14.02.1918,
 • Bursztyn Chaim, ur. 15.04.1905,
 • Cwajgart (lub Cwajgaft) Symcha, ur. 4.05.1903,
 • Gołdomski (lub Soldański) Chaim, ur. 7.04.1902,
 • Gutman Izrael, ur. 6.02.1922,
 • Korzenny Hersz Szmul, ur. 11.02 lub 03.1914,
 • Lichtensztajn Gedale (Gdajla), ur. 7.09.1915,
 • Perelmuter Kalman (lub Chaim), ur. 19.04.1920,
 • Romaner Lejb, ur. 1.10.1905,
 • Romaner Mojsze, ur. 15.03.1901,
 • Solarski Chaim, ur. 3.02.1901,
 • Wolarski Mordka, ur. 19.09.1911.

Tego samego dnia zostały rozstrzelane za szmugiel:

 • Lipszyc Ruchla z domu Zylberberg, ur. 1882,
 • Pultusker Sara z domu Jonisz, ur. 28.06.1882 lub 1883[1.2].

17.06.1942 za „nieodpowiednie zachowanie podczas egzekucji policjantów” Niemcy rozstrzelali w getcie 50 osób. Wśród zamordowanych byli:

 • Abramowicz Wolf,
 • Artensztejn Wolf,
 • Borko Lejb,
 • Cegla Lejb,
 • Cegla Mordka,
 • Duczyminer,
 • Dragon,
 • Fefer Gedale,
 • Feldhajn Abram,
 • Flajszer Noach,
 • Gibarski Iser,
 • Goldberg Jakub, ur. 11.07.1914 lub 1917,
 • Goldwaser Hersz,
 • Grinberg Matys,
 • Igłowicz Chaim,
 • Jul Boruch,
 • Jabłonowski Wolf,
 • Kaczor Jakób,
 • Kohn Izrael,
 • Kołnierz Menachem,
 • Kosobucki Rubin,
 • Malowańczyk Jakub,
 • Minc Fiszel,
 • Mitgang Josek,
 • Niborski Iser,
 • Oblozyner,
 • Ostaszewer,
 • Purzycki Icchak,
 • Rajchgold,
 • Rozenberg Dawid,
 • Szczepkowski Jechil Josef,
 • Szczepkowski Lejb,
 • Szpiro Mojsze,
 • Szulmirski,
 • Warszawiak Izrael,
 • Warszawiak Lejb,
 • Wolarski Rubin,
 • zięć kantora mławskiego[1.3].

 

Drukuj

Przypisy

 • [1.1] Jakubowski K., Menora, „Wspólnota”, nr 45(504) z 6 listopada 1999, s. 29.
 • [1.2] Por. Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005, s. 431; Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984, ss. 72, 155–156.
 • [1.3] Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984, ss. 72, 155–156.