Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1921 1 776 563 31,7%
1 X 1940   950  
2008 32 891    
Drukuj