• Jaworski W., Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarys dziejów, Sosnowiec 2006.
  • Myszhkow Nowy, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 864.
  • Mishkov, [w:] Cohen Ch. G., Shtetl Finder: Jewish Communities in the 19th and Early 20th Centuries in the Pale of Settlement of Russia and Poland, and in Lithuania, Latvia, Galicia, and Bukovina, with Names of Residents, Los Angeles 1989, s. 57.
  • Namysło A., Zanim nadeszła Zagłada... Żydzi w Zagłębiu Dabrowskim w okresie okupacji niemieckiej, Sosnowiec 2008.
  • Świerkosz K., Żydzi w obozach hitlerowskich na Śląsku Opolskim podczas II wojny światowej, [w:] 45. rocznica powstania w getcie warszawskim (19431988), Opole 1988.
Drukuj