Pierwsza wzmianka o wiosce Myszków pochodzi z 1629 r. W 1692 r. powstała tutaj kuźnia, a w 1782 r. wybudowano wielki piec hutniczy. W 1795 r. Myszków znalazł się w zaborze pruskim, w 1807 r. wszedł do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. do Królestwa Polskiego. Momentem decydującym o rozwoju tutejszego przemysłu okazała się budowa w latach 1845-48 Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

W okresie międzywojennym, w 1925 r. Myszków został siedzibą gminy wiejskiej.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Myszków zajęły wojska niemieckie, a w styczniu 1945 r. wojska sowieckie.

W 1950 r. Myszków otrzymał prawa miejskie.

Drukuj