Cmentarz żydowski w Michałowie powstał prawdopodobnie w połowie XIX w. i znajduje się ok. 2 km na północny zachód od miejscowości, na zalesionym wzniesieniu. Granice cmentarza są czytelne dzięki zachowanemu rowowi i ziemnemu obwałowaniu.

Do dziś zachowało się kilkadziesiąt nagrobków, wśród których dominują macewy z nieobrobionych głazów granitowych. Na niektórych pomnikach widoczne są ślady oryginalnych polichromii.

W ostatnich latach wolontariusze ze Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” wykonali na cmentarzu prace porządkowe, sporządzili dokumentację fotograficzną, a przy wejściu umieścili tablicę z napisem: „W tym miejscu znajduje się cmentarz żydowski. Przechodniu, uszanuj miejsce spoczynku zmarłych”.

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Michałowie jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_80 [dostęp: 07.01.2015].

Drukuj