Lokalną odmianą tradycyjnego bractwa pogrzebowego była zapewne Chewra, której pełna nazwa w 1932 r. brzmiała „Żydowskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi i Pogrzebów Chewra“ (niem. Jüdischer Krankenpflege- und Beerdigungsverein Chewra). W tym okresie na czele stał Albert Galinski (zam. Schmiedegasse 5), liczba członków wynosiła 42, a wśród zadań organizacji poza pogrzebami i dobroczynnością była też opieka nad przejezdnymi.

Bibliografia

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 30.
Drukuj