Na cmentarzu miejskim w Nieświeżu, na lewo od wejścia, znajduje się zbiorowa mogiła, w której po wojnie złożono ekshumowane szczątki Żydów, zamordowanych przez Niemców w 1941 roku w Parku Radziwiłłów.

Drukuj