Ślady osadnictwa od epoki brązu, a zwłaszcza z okresu kultury łużyckiej; VII–IX w. osada, w XV w. wieś król., wzmiankowana 1439, później własność kapituły sandomierskiej; w czasie najazdu szwedzkiego 1656 zwycięska bitwa wojsk pol. pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami; 1772–1918 w zaborze austr.; w XIX w. powstały huty: szkła i żelaza; od 1896 miasteczko; od 1900 połączenie kolejowe; prawa miejskie 1933. W czasie okupacji niem., 1939–44 w okolicy liczne pacyfikacje; rejon partyzantki AK, BCh, NOW-NSZ i sowieckiej; 1944–45 aresztowania i deportacje członków polich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR; 1944–52 w Nisku i okolicy działalność organizacji antykomunistycznych, m.in. WiN. Od poł. XIX w. do 1973 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj