• Nowotaniec spłonął przed 1711, „Studia Przemyskie. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu” 2003,  t. I.
  • Bukowsko-Nowotaniec, „Rocznik sanocki” 2006, ss. 92-115.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, t. 23: województwo krośnieńskie, Warszawa 1983.
  • Pilichowski Cz., Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 1979.
     

 

Drukuj