Wieś lokowano w 1366 r. pod nazwą Brzozowa. Później zmieniono ją na Lebentanz (od nazwiska właściciela wsi). W 1444 r. król Władysław Warneńczyk nadał Nowotańcowi prawa miejskie. Od 1643 r. miasto miało przywilej na skład wina. W 1698 r. odbył się tu synod kalwiński, jako że kolejni właściciele miasta od połowy XVI w. byli protestantami. Wiek XVII zapisał się w historii miasteczka kilkoma klęskami w postaci najazdów wojsk i pożarów. Nowotaniec nie wrócił już do dawnej świetności i pozostawał w cienu odległego o kilka kilometrów Bukowska. Miasteczko doznało poważnych zniszczeń we wrześniu 1944 r. gdy przebiegała tu linia frontu radziecko-niemieckiego. Ostateczna zagłada nastapiła 6 kwietnia 1946 gdy oddziały UPA spaliły zupełnie Nowotaniec, który po tym fakcie utracił prawa miejskie. Obecnie jest to wieś licząca ponad 400 mieszkańców.

Drukuj