Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1808 1006 68 6,8
1812 817 84 10,3
1820 1360 126 9,3
1845 1608 251 15,6
1860 1880 333 17,7
1870 2383 476 20,0
1888 3041 576 18,9
1910 4401 427 9,7
1913 4407 560 12,7
1938 3904 100 2,6
2010 1990    

Źródła:

  • Dziki T., Nieszawa w latach 17931918, [w:] Dzieje Nieszawy do roku 1945, t. 1, red. R. Czaja, Toruń 2004, ss. 107–108 – dane za lata 1808–1913;
  • Waszkiewicz Z., Nieszawa w latach 19181939, [w:] Dzieje Nieszawy do roku 1945, t. 1, red. R. Czaja, Toruń 2004, s. 167, 176 – dane za rok 1938.

 

Drukuj