• Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu. Delegatura we Włocławku, Dokumentacja cmentarzy, sygn. 188 (Nieszawa)
Drukuj