• Dzieje Nieszawy, T. I. Do roku 1945, pod red. R. Czai, Urząd Miasta Nieszawy i Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń 2004.
  • Dziki Tomasz, Żydzi w Nieszawie w pierwszej połowie XIX wieku, „Ziemia Kujawska”, 2004, t. 17.
  • Golon Mirosław, Dzieje Nieszawy, T. II. 1945-1990, Urząd Miejski w Nieszawie i Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2005.
  • Guldon Zenon, Skupiska żydowskie w miastach polskich w XV-XVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, red. Krzysztof Pilarczyk i Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Kawski Tomasz, Mniejszość żydowska w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, [w:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego, pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego i Mirosław Krajewskiego, Włocławek 2001.
  • Kawski Tomasz, Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Bydgoszczy ocaleni z Shoah. Przyczynek do poznania struktury społeczno-zawodowej, zmian osadniczych oraz migracji ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej. Studia pod red. Ryszarda Sudzińskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego, Toruń-Bydgoszcz 2001.
  • Wloclawek we ha Swiwa. Sefer Zikkaron, ed. Kasryel Fiszel Tchursz, Meir Korzen (bmw) 1967.

Gazety

  • „Głos Nieszawski” 1932 nr 5,

 

Drukuj