Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1827 904    
1862 838 1 0,1
1865 1227 33 2,7
1921 1845 457 24,8
2006 1700    

Źródła:

  • Caban W., Społeczeństwo Kielecczyzny 1832–1864, Kielce 1993, s. 165 – dane za lata 1862, 1865;
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930 – dane za rok 1921.

 

Drukuj