Osada Namysłów została założona w XIII w. Około 1249 r. Namysłów otrzymał prawa miejskie.

W latach 1313–1323 istniało samodzielne księstwo namysłowskie. W 1348 r. król polski Kazimierz Wielki zawarł pokój z cesarzem Karolem Luksemburskim. Namysłów stał się wówczas lennem Czech i od tej pory dzielił losy polityczne Śląska. W 1350 r. rozpoczęto budowę murów, a w 1360 r. – zamku obronnego. W latach 1377, 1466 i 1483 miasto zostało zniszczone przez wielkie pożary.

Od XV w. Namysłów był ważnym ośrodkiem handlowym na szlaku Wrocław – Kraków, później również ośrodkiem rzemiosła, głównie sukiennictwa.

W 1526 r. zginął bezpotomnie król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk, a tym samym na tronie Czech zasiadł arcyksiążę austriacki Ferdynand Habsburg. W ten sposób Namysłów przeszedł pod panowanie Habsburgów.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648) miasto było oblegane i zostało zdobyte przez Szwedów. W 1633 r. Namysłów nawiedziła epidemia dżumy; zmarło 1 300 mieszkańców.

W 1703 r. cesarz sprzedał dobra zamkowe zakonowi krzyżackiemu, który utrzymywał Komendę Namysłowską do sekularyzacji zakonu w 1810 r. W 1722 r. rozpoczęto budowę fortecy. Od 1742 r. Namysłów znajdował się w Prusach. Podczas wojny siedmioletniej (1756–1763), miasto zajęli Austriacy, a następnie Rosjanie. W 1787 r. żyło tu 2 521 mieszkańców. W mieście stacjonował także garnizon wojskowy liczący 654 żołnierzy.

Podczas wojny francusko-pruskiej (1806–1807) Namysłów był okupowany przez Francuzów. W 1868 r. uruchomiono linię kolejową Wrocław – Kluczbork.

Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli w Namysłowie podobóz obozu Gross-Rosen oraz trzy obozy pracy przymusowej. W styczniu 1945 roku Namysłów zajęły wojska radzieckie, zniszczono 40% zabudowy miejskiej. Następnie miasto zostało przyłączone do Polski.

 

Bibliografia

  • Goliński M., E. Kościk, J. Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006
  • Harjasz T., Kronika miasta Namysłowa od jego założenia do czasów najnowszych, Namysłów 1989, s. 102
Drukuj