Jedynym śladem dawnej obecności Żydów w miasteczku jest cmentarz położony około dwóch kilometrów od Narwi w lesie, w miejscu identyfikowanym jako Glinica. Zachowało się tam zaledwie kilka nagrobków. Obiekt jest nieogrodzony, chociaż widoczne są ślady ogrodzenia wykonanego już po wojnie. W pierwotnym miejscu znajduje się zaledwie kilka nagrobków. W czasie okupacji hitlerowcy kazali wyłożyć macewami ul. Pisaki, co też uczyniono. W 1983 r. część macew odkopano przy okazji prac drogowych i przewieziono z powrotem na cmentarz. Zajmuje on ok. 1 ha powierzchni, przed wojną teren zajmowany przez nekropolię był o wiele większy.

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Narwi jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_76 [dostęp: 08.01.2015].

Drukuj