Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1921   105  
1 X 1940   145  
Drukuj